ฝ่ายฟลูออโรโพรดักส์

ฝ่ายฟลูออโรโพรดักส์

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ฟลูออโรของเอจีซี เคมิคอลส์ ผลิตเรซินฟลูออริเนตหลายประเภทที่ใช้อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ สารกึ่งตัวนำ ยานยนต์ พลังงาน และก่อสร้าง เรามีทางเลือกมากมายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงวัสดุสำหรับการใช้งานสีและสิ่งทอ ฟิล์มและสารเคลือบส่งผ่านแสงยูวี และสารเคลือบ อิเล็กโตรลิทิก เมมเบรน และอื่นๆ

เทคโนโลยีระดับโลกและผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย
ในฐานะผู้ผลิต ETFE ชั้นนำของโลก เอจีซี เคมิคอลส์ คอมพานี ส่งมอบผลิตภัณฑ์อันหลากหลายทั่วโลกรวมถึงฟลูออโรโพลีเมอร์/อิลาสโทเมอร์ซึ่งมีคุณภาพตามที่อุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานกำหนด เช่น ทนความร้อนและทนสารเคมี ฟิล์มฟลูออโรโพลีเมอร์ซึ่งเคลือบด้วยเมมเบรนสำหรับงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย ฟลูออโรโพลีเมอร์เรซินที่ทนต่อสภาพอากาศเป็นพิเศษสำหรับงานเคลือบต่างๆ ซึ่งใช้เพื่อป้องกันด้านหน้าของสะพานและอาคาร
เทคโนโลยีฟลูออโรเคมิคอลของเราช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้
ภายใต้วิสัยทัศน์ "เคมีเพื่อโลกอันสวยสด" เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมอันปลอดภัยและสะดวกสบายด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มฟลูออโร เรายังมีส่วนช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการรักษาประสิทธิภาพในระดับสูงซึ่งลูกค้าคาดหวังจากเอจีซี เคมิคอลส์ คอมพานี
เครือข่ายสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วโลก
เพื่อให้ลูกค้าของเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มฟลูออโรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เราให้บริการด้านเทคนิคที่รวดเร็ว เช่น สภาพการใช้งานการพัฒนาการใช้งาน และการวิเคราะห์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในท้องถิ่นจากศูนย์บริการด้านเทคนิคของเราที่ตั้งอยู่ทั่วโลก [ศูนย์บริการด้านเทคนิค: เอ็กซ์ตัน (สหรัฐอเมริกา) เซี่ยงไฮ้ (จีน) อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) สิงคโปร์]

ฝ่ายฟลูออโรโพรดักส์ ผลิตภัณฑ์

ฟลูออน อีทีเอฟอี
(ฟลูออโรโพลีเมอร์)

ฟลูออโรโพลีเมอร์ เทอร์โมพลาสติกที่มีความสามารถในการขึ้นรูปได้ดี

ฟลูออน พีทีเอฟอี
(ฟลูออโรโพลีเมอร์)

ฟลูออโรโพลีเมอร์แบบดั้งเดิม

ฟลูออน พีเอฟเอ
(ฟลูออโรโพลีเมอร์)

เพอร์ฟลูออโรโพลีเมอร์ที่แปรรูปได้ง่าย

แอฟลาส
(ฟลูออโรอิลาสโทเมอร์)

ฟลูออโรอิลาสโทเมอร์ที่ทนกรดและอัลคาไลน์ที่มีความเข้มข้นสูง

แอฟเล็กซ์
(ฟิล์มอีทีเอฟอี)

ฟิล์มฟลูออโรโพลีเมอร์ที่ทนต่อสภาพอากาศ ทนความร้อน และทนต่อสารเคมีสูง

เอฟ-คลีน
(ฟิล์มเรือนกระจก)

ฟิล์มฟลูออโรโพลีเมอร์ที่เยี่ยมยอดด้วยความคงทนนาน ให้แสงธรรมชาติภายในเรือนกระจก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ AGC Green-Tech Co., Ltd.

ไซทอป
(ฟลูออโรโพลีเมอร์โปร่งใส)

ฟลูออโรโพลีเมอร์โปร่งใสที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น ทนต่อสารเคมี กันน้ำและน้ำมัน และการส่งผ่านรังสียูวี

เอฟลูอิด
(สารเคลือบและสารยึดติดกันเพรียงพร้อมสารฟลูออไรด์)

ฟลูออโรโพลีเมอร์สำหรับงานเคลือบมีคุณสมบัติกันเพรียงได้ดีเยี่ยม ทนทานสูง และมีความลื่นสูง

ลูมิฟรอน
(ฟลูออโรโพลีเมอร์ที่เป็นตัวทำละลายที่ละลายน้ำได้)

ฟลูออโรโพลีเมอร์ที่เป็นตัวทำละลายที่ละลายน้ำได้มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

บอนน์ฟลอน
(สีฟลูอโรโพลีเมอร์สำหรับงานสถาปนิก/อุตสาหกรรม)

สีฟลูออโรโพลีเมอร์ที่ประกอบด้วย LUMIFLON (งานก่อสร้าง การป้องกันการสึกกร่อน และงานอุตสาหกรรม) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ AGC COAT-TECH CO., LTD.

ออบลิกาโต
(วัสดุเคลือบฟลูออรีน)

สารเคลือบฟลูออโรโพลีเมอร์ที่ประกอบด้วย LUMIFLON เพื่อการปกป้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ AGC COAT-TECH CO., LTD.

อาซาฮีการ์ด อี-ซีรีส์
(สารกันน้ำและน้ำมัน)

สารกันน้ำและน้ำมันที่มีส่วนประกอบของฟลูออรีนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการใช้งานสิ่งทอและสินค้าบรรจุภัณฑ์กระดาษ(Paper and Paperboard) และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากเยื่อชนิดต่างๆ เป็นต้น

สารตัวกลางฟลูออโร ซี6

สารตัวกลาง C6 ที่เป็นวัตถุดิบของสารเติมแต่งกันน้ำมันสำหรับสารลดแรงตึงผิว สารดับเพลิง และสารตั้งต้นต่างๆ

เซเลเมียน™
(เยื่อแบบแลกเปลี่ยนประจุ)

ระบบไฮโดรคาร์บอน อิออนเอ็กซ์เช้นจ์เมมเบรนได้ถูกพัฒนา บุกเบิก และผลิตขึ้นโดยเอจีซี (อาซาฮี กลาส) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ AGC ENGINEERRING CO., LTD.