CYTOP™

เนื่องจาก CYTOP™ มีโครงสร้างอสัณฐาน จึงมีความโปร่งใสสูงมาก และสามารถใช้เป็นฟิล์มเคลือบบางๆได้ นอกจากนี้ ยังเป็นฟลูออโรโพลิเมอร์ที่มีคุณลักษณะต่างๆ ได้แก่ "ความโปร่งใส" "ความเป็นฉนวนไฟฟ้า" "การป้องกันน้ำและน้ำมัน" และ "ความทนทานต่อสารเคมี"

CYTOP™ การทำงานและคุณสมบัติ

CYTOP™ มีคุณสมบัติต่างๆ ของฟลูออรีน

นอกจากคุณสมบัติทั่วไปต่างๆ ของฟลูออรีน เช่น "กันน้ำและน้ำมัน" "ทนทานต่อสารเคมี" และอื่นๆ ยังมีคุณสมบัติเฉพาะต่างๆ เช่น "ความโปร่งใส" "ดัชนีการหักเหแสงเทียบเท่ากับน้ำ" “ปราศจากสารเรืองแสง" ฯลฯ จึงสามารถใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรม

สามารถใช้เป็นฟิล์มคลือบบางๆได้

CYTOP™ เป็นฟลูออโรโพลิเมอร์ที่ละลายในตัวทำละลายที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นฟิล์มบางที่มีความหนาน้อยกว่า 1μm ได้ในการใช้งานแบบต่างๆ เช่น หมุนเคลือบ จุ่มเคลือบ พ่นเคลือบ เคลือบแบบใช้แม่พิมพ์ และอื่นๆ

ตัวทำละลายเจือจางที่ใช้ในกระบวนการเคลือบ

CYTOP™ เป็นฟลูออโรโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างพิเศษ และเนื่องจากไม่ละลายในตัวทำละลายส่วนใหญ่ เมื่อทำการเจือจาง แนะนำให้เจือจางด้วยตัวทำละลายพิเศษ ควรเตรียมตัวทำละลายไว้ที่จุดเดือดแตกต่างกัน 2 จุด ขึ้นอยู่กับกระบวนการเคลือบ เป็นไปได้ที่จะเคลือบฟิล์มได้ดีโดยใช้ตัวทำละลาย 2 ชนิด โดยอุณหภูมิการหมุนเคลือบอยู่ที่ 180°C และจุ่มเคลือบที่ 100°C และผสมตัวทำละลาย 2 ชนิดสำหรับการพ่นเคลือบ

CYTOP™ การใช้งาน

CYTOP™ ไม่เพียงใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงในฐานะสารรูปแบบใหม่สำหรับงานวิจัยและพัฒนาอันทันสมัยขององค์การวิจัยของรัฐและมหาวิทยาลัยทั่วโลก

CYTOP™ การใช้งาน

เราจะเสนอตัวอย่างการใช้ทำงานที่มีการใช้ CYTOP™ เทียบกับการใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน

ฉนวน (gate insulators) สำหรับสารกึ่งตัวนำอินทรีย์ในจอแสดงผลแบบโค้งงอได้

ฉนวน (gate insulators) สำหรับสารกึ่งตัวนำอินทรีย์ในจอแสดงผลแบบโค้งงอได้

ใช้เป็นวัสดุฉนวนที่โค้งงอได้สถาบันวิจัยมากมายด้วย "ความเข้ากันได้กับสารกึ่งตัวนำอินทรีย์"

ตัวห่อหุ้ม Deep-UV LED

ตัวห่อหุ้ม Deep-UV LED

CYTOP™ เน้นหนักไปที่การเป็นสารที่ใช้งานในตัวห่อหุ้ม Deep-UV LED เนื่องจากมีความทนทานเมื่อเทียบกับอิพ็อกซีเรซินและซิลิโคนเรซินซึ่งไม่มีความทนทานมากพอ

วัสดุอิเล็กเตรตสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแรงสั่นสะเทือน

วัสดุอิเล็กเตรตสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแรงสั่นสะเทือน

เนื่องจาก CYTOP™ มีคุณสมบัติในการเก็บประจุ (=คุณสมบัติอิเล็กเตรต) แบบกึงถาวร จึงใช้เป็นสารในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแรงสั่นสะเทือนสำหรับเซ็นเซอร์ในอุปกรณ์ IoT

"Pellicle" ซึ่่งเป็นฟิล์มบางบน photomask ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนขนาดอนุภาค

"Pellicle" เป็นผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันการลดลงของผลผลิตระหว่างกระบวนการรับแสงในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ CYTOP™ ซึ่งส่งผ่านแสง Deep-UV ถูกใช้งานเพื่อจุดประสงค์นี้ด้วย

ใยแสงพลาสติกอัลตราฟาสต์

ใยแสงพลาสติกอัลตราฟาสต์ "Fontex"

เมื่อใช้งาน CYTOP™ จึงเป็นไปได้ที่จะเกิดการส่งผ่านความเร็วสูงเป็นพิเศษแบบยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าแบบควอตซ์ เมื่อเทียบกับลวดทองแดงแล้ว ก็มีน้ำหนักเบา กินไฟน้อย และกันเสียงรบกวนได้

"Biochips" สำหรับตรวจจับเซลล์ ดีเอ็นเอ และโปรตีน

เนื่องจาก CYTOP™ มี "การยึดติดกับสารชีวภาพต่ำ" "ความเรืองแสงต่ำ" "ควบคุมภาวะความเปืยกได้" "ดัชนีการหักเหแสงเกือบเท่าน้ำ" และคุณสมบัติอื่นๆ จึงใช้ในช่องทางไหลจุลภาคใน Biochips

รายการผลิตภัณฑ์

CYTOP™ เกรดมาตรฐานกำหนดจากการรวมน้ำหนักโมเลกุล (2 ชนิด) หมู่ฟังก์ชันขั้นสุดท้าย (3 ชนิด) ตัวทำละลาย ความหนาแน่น และความแม่นยำในการกรองเข้าด้วยกัน

ชื่อเกรดน้ำหนักโมเลกุลชนิดหมู่ฟังก์ชันขั้นสุดท้ายจุดเดือดตัวทำละลายชนิดตัวทำละลายความหนาแน่นความแม่นยำในการกรองประเภทภาชนะ
/ความจุ
CTL-809Aน้ำหนักโมเลกุลต่ำA-type180℃PFC9%5μmPE/100g
CTX-809AมาตรฐานA-type180℃PFC9%5μmPE/100g
CTL-109AEน้ำหนักโมเลกุลต่ำA-type100℃HFE9%5μmPE/100g
CTX-109AEมาตรฐานA-type100℃HFE9%5μmPE/100g
CTL-809Mน้ำหนักโมเลกุลต่ำM-type180℃PFC9%5μmPE/100g
CTL-107MKน้ำหนักโมเลกุลต่ำM-type100℃HFC7%5μmPE/100g
CTX-809SP2มาตรฐานS-type180℃PFC9%0.2μmPE/100g
CT-SOLV180180℃PFCPE/100g
CT-SOLV100E100℃HFEPE/100g
CT-SOLV100K100℃HFCPE/100g

*น้ำหนักโมเลกุล: มาตรฐานอยู่ที่ราว 250,000-300,000, น้ำหนักโมเลกุลต่ำอยู่ที่ราว 150,000-200,000
*หมู่ฟังก์ชันขั้นสุดท้าย: A type) -COOH M type) -CONH-Si(OR)n S type) -CF3

*กลุ่มตัวอย่างจำหน่ายเป็นเซ็ตประกอบด้วยน้ำยา 100ก.(=ขวด 100ก. x 1) + ตัวทำละลายเจือจาง 300ก.(=ขวด 100ก. x 3)
ตัวทำละลายเจือจางใช้สำหรับการสร้างชั้นฟิล์มบาง และ/หรือการควบคุมความหนาของฟิล์ม
หากใช้ฟิล์มหนาอาจใช้เพียงน้ำยาเท่านั้น

* ตัวทำละลายเจือจางมี 3 ชนิด; CT-SOLV180, CT-SOLV100E, และ CT-SOLV100K
  โดยทั่วไปมีเจตนาเพื่อใช้งานที่จุดเดือดของน้ำยา แต่ก็อาจผสมกันได้สำหรับใช้งานแบบพ่นและอื่น

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

เรายินดีหากลูกค้าขอตัวอย่างและคำปรึกษาเกี่ยวกับการเริ่มใช้งานและการยืนยันความถูกต้อง