AFLAS®

AFLAS® เป็นฟลูออโรอิลาสโตเมอร์สูตรเฉพาะและมีความทนทานต่อเอมีน/ด่างและความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับฟลูออโรอิลาสโตเมอร์แบบเดิม AFLAS® เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่สำคัญที่ต้องการความน่าเชื่อถือ

AFLAS® การทำงานและคุณสมบัติ

ความทนทานต่อสารเคมี

AFLAS® ทนทานต่อสารเคมีหลายชนิดสูง เช่น กรด เอมีน/ด่าง และไอน้ำ
AFLAS® มีความทนทานต่อด่างแก่ได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับ FKM

การทนความร้อน

โครงสร้างโมเลกุลของ AFLAS® มีการทนความร้อนที่ดีเยี่ยม ทำให้สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200℃ ได้ต่อเนื่อง การทนความร้อนที่ดีเยี่ยมนี้ทำให้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 250℃

คุณสมบัติปล่อยกลิ่นน้อย

AFLAS® มีคุณสมบัติปล่อยกลิ่นน้อยมากเมื่อเทียบกับสารจากยางอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากในการใช้งานกับปะเก็นและวัสดุอัดของส่วนประกอบท่อสำหรับสายผลิตซึ่งมีปัญหากลิ่นเรื้อรังหรือการปล่อยกลิ่น

AFLAS® การใช้งาน

การใช้งานเชิงอุตสาหกรรมที่คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพสูงอย่างมากของฟลูออโรโพลิเมอร์ AFLAS® เป็นประโยชน์กับการแปรรูปอาหาร เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ งานด้านไฟฟ้า โรงงานเคมี ยานยนต์ เครื่องจักร และอื่นๆอีกมากมาย มักใช้ในงานสำคัญต่างๆ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือมาก

AFLAS® การใช้งาน

แนะนำการใช้งานหลักๆ ของ AFLAS®.

โอริงและปะเก็น

โอริงและปะเก็น

AFLAS® มีการทนความร้อนและทนทานต่อสารเคมีเป็นเยี่ยม และใช้สำหรับชิ้นส่วนที่กันรั่วสำหรับเครื่องมือต่างๆ ในโรงงานเคมี การใช้งานในหลุม และการแปรรูปอาหาร

สายไฟและสายเคเบิล

สายไฟและสายเคเบิล

AFLAS® มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนความร้อน และความแข็งแกร่งเชิงกลที่ดีเยี่ยม ซึ่งทำให้สายไฟที่บางขึ้นนั้นส่งกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นได้ โดย AFLAS® ถูกเลือกให้เป็นมอเตอร์เคเบิลของรถไฟหัวกระสุน

ซีลน้ำมัน

ซีลน้ำมัน

น้ำมันและน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ประกอบด้วยสารเติมแต่งประเภทเอมีน AFLAS® ใช้เป็นตัวกันน้ำมันของซีลน้ำมันภายใต้อุณหภูมิสูง

Product Lineup

โครงสร้างโพลิเมอร์TFE-PTFE-P-VdFTFE-P-CSM
เกรด100H100S150P150E150L150C150CS200P300S
ความถ่วงจำเพาะ1.551.551.551.551.551.551.551.61.55
ปริมาณฟลูออรีน (%)575757575757576057
ค่าโมดูลัสสะสม G’ (RPA 100°C, 50 cpm)50034024016080490390220380
ค่าความหนืดมูนนี่ (ML1+10 100°C)-160956035-14090-
ค่าความหนืดมูนนี่ (ML1+10 121°C)-1157045--10065120
จุดการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (°C)-3-3-3-3-3-3-3-13-3
ลักษณะภายนอกสีน้ำตาลสีขาวสีน้ำตาลสีขาว
ประเภทการบ่มบ่มเปอร์ออกไซด์บ่มอิเล็กตรอนบีมบ่มเปอร์ออกไซด์
คุณสมบัติความแข็งแกร่งสูงทั่วไปการอัดขึ้นรูปการบุการอัดขึ้นรูปสำหรับอุณหภูมิต่ำการอัดขึ้นรูป

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

เรายินดีหากลูกค้าขอตัวอย่างและคำปรึกษาเกี่ยวกับการเริ่มใช้งานและการยืนยันความถูกต้อง