LUMIFLON™

LUMIFLON™ เป็นฟลูออโรโพลิเมอร์ละลายได้ในตัวทำละลายชนิดแรกของโลกที่พัฒนาโดยเอจีซีในปี 1982 LUMIFLON™ ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับสีและสารเคลือบหลายประเภท (รวมถึงการป้องกันการสึกกร่อนและการใช้งานด้านสถาปัตยกรรม) ความทนทานการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยลมฟ้าอากาศของฟลูออโรโพลิเมอร์ปกป้องวัสดุที่ถูกเคลือบและรักษาความสวยงามได้เป็นระยะเวลานาน

LUMIFLON™ การทำงานและคุณสมบัติ

ความทนทานการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยลมฟ้าอากาศและต้านทานการสึกกร่อนที่เหนือกว่า

ความเสถียรทางเคมีของฟลูออโรโพลิเมอร์ส่งผลให้มีความทนทานการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยลมฟ้าอากาศที่เหนือกว่าเรซินอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LUMIFLON™ มีลักษณะเป็นโคโพลิเมอร์เรียงตัวแบบสลับ FEVE (ฟลูออโรเอทิลีน/ไวนิลอีเทอร์) เป็นห่วงโซ่หลัก ซึ่งมีพลังยึดเกาะที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพที่เกิดจากแสงอัลตราโวโอเลต ให้การปกป้องวัตถุที่ทาสีได้ยาวนาน และลดค่าใช้จ่ายด้านซ่อมบำรุง

ละลายได้ในตัวทำละลาย/บ่มที่อุณหภูมิห้องได้

โดยทั่วไปแล้วฟลูออโรโพลิเมอร์มีความเสถียรและไม่ละลายในตัวทำละลาย อย่างไรก็ดี กรณีนี้ใช้ไม่ได้กับ LUMIFLON™ ซึ่งมีโครงสร้าง FEVE และต่างจากเรซินฟลูออโรโพลิเมอร์ทั่วไปที่ใช้เป็นสารเคลือบ (เรซิน PVDF) เนื่องจากสามารถบ่มที่อุณหภูมิห้อง อีกทั้งยังใช้กับวิธีการทาสีหลายแบบ และใช้ได้ทั้งกับสีที่ใช้ภายในโรงงานและนอกสถานที่

งานออกแบบขั้นสูง

LUMIFLON™ เป็นฟลูออโรโพลิเมอร์โปร่งใสที่มีการกระจายตัวของเม็ดสีสูง จึงสามารถใช้ได้กับทั้งสีใสและสีทั่วไป สามารถปรับค่าความเงาตามความต้องการด้านการออกแบบขั้นสูงได้

LUMIFLON™ การใช้งานและตัวอย่าง

สีและสารเคลือบต่างๆ ที่ใช้ LUMIFLON™ ได้ประโยชน์จากความทนทานการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยลมฟ้าอากาศที่เหนือกว่าเพื่อปกป้องวัสดุที่ถูกเคลือบทุกประเภท และรักษาความสวยงามของวัตถุที่ทาสีได้เป็นระยะเวลานาน อีกทั้งสมบัติเชิงแสงและความทนทานสารเคมีของ LUMIFLON™ ยังยืดอายุการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม

LUMIFLON™ การใช้งาน

การใช้งานหลักของ LUMIFLON™

การใช้เพื่อปกป้องการสึกกร่อนในงานหนัก

การใช้เพื่อปกป้องการสึกกร่อนในงานหนัก

ความทนทานการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยลมฟ้าอากาศของฟลูออโรโพลิเมอร์ป้องกันการเกิดสนิมของโครงสร้างพื้นฐาน ต่างๆ (เช่น สะพาน และหอคอย) และอุปกรณ์ในโรงงาน (เช่น ถังสารเคมีและปล่องควัน)

การใช้งานด้านสถาปัตยกรรม/วัสดุก่อสร้าง

การใช้งานด้านสถาปัตยกรรม/วัสดุก่อสร้าง

ความทนทานการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยลมฟ้าอากาศของฟลูออโรโพลิเมอร์ทำให้ชิ้นส่วนภายนอกต่างๆ เช่น ผนังภายนอกและหลังคา ดูสวยงามเป็นระยะเวลานาน ใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น โลหะ พลาสติก คอนกรีต และเซรามิก

การใช้งานด้านงานเคลือบทั่วไป

การใช้งานด้านงานเคลือบทั่วไป

สมบัติพื้นฐานของฟลูออโรโพลิเมอร์นี้ (เช่น ความทนทานการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยลมฟ้าอากาศ ทนทานสารเคมี ความโปร่งใส และสมบัติทางไฟฟ้า) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสารเคลือบทุกประเภท

LUMIFLON™ ตัวอย่าง

LUMIFLON™ ใช้งานโดยลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 30 ปี ตัวอย่างโครงการใหญ่ๆ ที่ใช้ LUMIFLON™ มีดังนี้

TOKYO SKYTREE®

TOKYO SKYTREE®

ประเภท: โครงสร้างพื้นฐาน
ปีที่แล้วเสร็จ: 2012
ที่ตั้ง: กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การใช้งาน: งานเคลือบหนักสำหรับโครงสร้างเหล็ก

TOKYO SKYTREE เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ TOBU RAILWAY CO., LTD. & TOBU TOWER SKYTREE CO., LTD.

สะพาน Akashi-Kaikyo

สะพาน Akashi-Kaikyo

ประเภท: โครงสร้างพื้นฐาน
ปีที่แล้วเสร็จ: 1998
ที่ตั้ง: กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การใช้งาน: งานเคลือบหนักสำหรับโครงสร้างเหล็ก

Marina Bay Sands

Marina Bay Sands

ประเภท: อาคาร
ปีที่แล้วเสร็จ: 2010
ที่ตั้ง: ประเทศสิงคโปร์
การใช้งาน: วัสดุก่อสร้าง (สารเคลือบแผ่นผิวภายนอก "ALPOLIC")
"ALPOLIC" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Mitsubishi Plastics, Inc.

LUMIFLON™ รายการผลิตภัณฑ์

LUMIFLON™ มีให้เลือกสามแบบ: แบบตัวทำละลาย แบบน้ำ และแบบเกล็ด เพื่อตอบสนองการใช้งานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของคุณ

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

เรายินดีหากลูกค้าขอตัวอย่างและคำปรึกษาเกี่ยวกับการเริ่มใช้งานและการยืนยันความถูกต้อง