ฝ่ายก๊าซและตัวทำละลาย

ฝ่ายก๊าซและตัวทำละลาย

ผลิตภัณฑ์เอจีซี เคมิคอลส์ ได้แก่ น้ำยาหล่อเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น รวมถึงสารละลายที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องทำความสะอาดและสารเคลือบ เรารับผิดชอบต่อระบบนิเวศวิทยาโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การทำลายชั้นโอโซน และภาวะโลกร้อน

นำเสนอผลิตภัณฑ์ก๊าซและตัวทำละลายของเราที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ก๊าซทำความเย็นและตัวทำละลายฟลูโอริเนตเป็นสารเคมีซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความปลอดภัย โดยมีคุณสมบัติก่อพิษและติดไฟน้อยในการใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็นและตัวทำละลาย เอจีซี เคมิคอลส์ คอมพานีได้พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์คลอโรฟลูออโรคาร์บอนทุกประเภทที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลก เช่น การทำลายชั้นโอโซน และภาวะโลกร้อน ด้วยองค์ความรู้ที่สั่งสมมา เราจึงได้สานต่อในการพัฒนาก๊าซทำความเย็นและตัวทำละลายประเภท HFCs ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดโลกร้อน
ผลิตภัณฑ์ตัวทำละลายทุกประเภทของเราสามารถตอบสนองการใช้งานทุกแบบของลูกค้า
ด้วยแนวคิด "ตัวทำละลายที่ไม่ติดไฟและปลอดภัย" เรานำเสนอตัวทำละลายที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบซึ่งเหมาะกับการขจัดคราบน้ำมันของผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ ด้วยประสิทธิภาพในการทำละลายสูง ตัวทำละลายที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการทำความสะอาดคราบสกปรก ตัวทำละลายประเภทอื่นๆ และตัวกลางถ่ายเทความร้อนที่มีความเสถียรทางความร้อนสูง ด้วยการบริการด้านเทคนิคที่สอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้า เราจึงขอนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด
ส่งเสริมการคืนสภาพและการนำฟลูออโรคาร์บอนและแคลเซียมฟลูออไรด์กลับมาใช้ใหม่
แคลเซียมฟลูออไรด์ (ฟลูออไรต์) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์ เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่มีประเทศผู้ผลิตและแหล่งสำรองอันจำกัด ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา บริษัทของเราได้นำแคลเซียมฟลูออไรด์กลับมาใช้ซ้ำเป็นวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแยกส่วนประกอบของฟลูออโรคาร์บอนของลูกค้าที่ใช้แล้วออกและนำกลับมาใช้ซ้ำ นอกจากนี้ เรายังเริ่มนำแคลเซียมฟลูออไรด์ที่เกิดขึ้นในโรงงานของเราเองและกระบวนการบำบัดน้ำเสียของลูกค้าที่ใช้กรดไฮโดรฟลูออริกกลับมาใช้ซ้ำ ในปี 2557 แนวทางนี้เองทำให้เราได้รับ "รางวัลจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม" ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของ "รางวัลด้านเทคโนโลยีและระบบการนำทรัพยาการกลับมาใช้ใหม่" (Awards for Resource-Recycling Technologies and Systems)

ฝ่ายก๊าซและตัวทำละลาย ผลิตภัณฑ์