ประวัติ

เราบริษัทอาซาฮีกลาสก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2460 เริ่มดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ในปี พ.ศ.2460 โดยผลิตโซดาแอช ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกระจกเรียบ ตลอดเวลาการดำเนินธุรกิจเกือบ 100 ปี เราได้ขยายกิจการไปสู่กลุ่มคลอร์-อัลคาไลและยูรีเทน ก๊าซและตัวทำละลาย ผลิตภัณฑ์กลุ่มฟลูออโร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกครอบคลุมในหลากหลายสาขา

  • Chlor-alkali / Urethane
  • Fluorine / Specialty chemicals

2450

9.8

Asahi Glass Company established in Amagasaki, Hyogo Pref.

2460

2.13

Started soda ash production using the ammonium method at Makiyama plant in Kitakyushu (the first ammonia soda business in Japan)

Makiyama plant in Kitakyushu
Makiyama plant in Kitakyushu

2476

July.

Established a caustic soda plant using the ammonium method at Makiyama plant and started production.

Caustic soda
Caustic soda

2501

12.20

Started full-scale natural gas development construction in Chiba Prefecture (completed a transportation pipeline on July 30, 1959)

2502

3.20

Established Chiba plant in Goi-machi, Ichihara City, Chiba Prefecture

2507

4.28

Started manufacture of flon gas at Chiba plant and started sales under the product name Asahi Flon the following month

2508

10.27

Founded Thai Asahi Caustic Soda Co., Ltd., in Bangkok in a joint venture with local Thai capital

2509

2.25

Established Asahi-Penn Chemical Co., Ltd., jointly with Pittsburgh Plate Glass Co. of America (PPG), Mitsubishi Corporation, and Itochu Corporation and entered the vinyl chloride business, including vinyl chloride monomer and chlorinated solvents, etc.

2510

12.15

Started full-scale operation of vinyl chloride monomer, trichloroethylene and perchloroethylene manufacturing using an oxychlorination method based on technology owned by Asahi-Penn Chemical Co., Ltd., and PPG of America

2514

Succeeded in the development of AsahiGuard AG-710, a fluorinated water and oil repellent applying fluorine compounds

2515

3.28

Developed Aflon COP, the world's first easily moldable and processable ETFE fluorinated resin

2517

3.

7.16

9.8

Converted the caustic soda manufacturing equipment at Kitakyushu plant to diaphragm electrolysis (the first conversion in Japan)

Established Asahi-Olin Ltd. in a joint venture with Olin Corporation of America

Established Kashima plant in Kamisu Town, Ibaraki Prefecture

Kashima plant
Kashima plant

2518

6.6

8.1

Publicly announced the development of the ion exchange membrane Flemion electrolysis method for use in caustic soda manufacture

Converted caustic soda manufacturing equipment at Chiba plant from a mercury process to the diaphragm process

Fused film molding technology and ETFE technology to develop Fluon® ETFE Film, a fluoropolymer film

Started manufacture of AFLAS® fluorinated elastomer

Started manufacture of Polyether Polyol,  EXCENOL™.

Fluon ® ETFE FILM
Fluon ® ETFE FILM

2524

6.

Established Asahi-ICI Fluoropolymers Co., Ltd., a tetrafluoroethylene PTFE resin manufacturing company, in a joint venture with ICI of the UK

Started manufacture of Polymer Polyol.

2525

1.

6.

Started sales of LUMIFLON® fluoropolymer varnish

Completed technology for conversion from the diaphragm process to ion exchange membrane process electrolysis for caustic soda manufacture at Kitakyushu plant (started manufacture in October)

2526

4.

Started manufacture of PTFE resin fluoropolymer at Asahi-ICI Fluoropolymers Co., Ltd.

Fluoropolymers, Fluon®
Fluoropolymers, Fluon®

2527

2.

Started manufacture of AFLAS® fluorinated elastomer at Chiba plant

Started production of solvent soluble LUMIFLON® fluoropolymer varnish

LUMIFLON
LUMIFLON®

2529

7.9

7.

9.

Completed the Kashima propylene oxide plant

Converted the diaphragm process for caustic soda manufacture at Chiba plant to the ion-exchange membrane process

Established PT Asahimas Subentra Chemical in a joint venture with PT Rodamas and PT Subentra in Indonesia

PT Asahimas Subentra Chemical
PT Asahimas Subentra Chemical

2534

7.

Started production of AsahiKlin AK-225 alternative Fluorinated solvents at Chiba plant

Started manufacture of high molecular weight and low side product polyether polyol, PREMINOL™

2536

6.22

Established Keiyo Monomer Co., Ltd., a manufacturer of vinyl chloride monomers, with Maruzen Petrochemical Co., Ltd.

Started manufacture of silane modified polyether, EXCESTAR™

2540

The venture with Olin Corporation has been dissolved and Asahi Glass Co. Ltd. obtained 100 % of the company's share., Asahi Olin, Ltd.

2541

4.1

Established a pharmaceutical intermediate / active pharmaceutical ingredient manufacturing company (Wakasa AGC Fine Chemicals Co., Ltd.) and started production

Changed the company name from Asahi-Olin, Ltd. to Asahi Glass Urethane Co., Ltd.

2542

12.

Completed the purchase of the fluoropolymer business of ICI of the UK and started business as AGC Fluoropolymers in the USA and the UK

AGC Chemicals America, Inc.
AGC Chemicals America, Inc.

2545

10.

Discontinued manufacture of chemical products at Kitakyushu plant

Established a urethane product development center in Kashima plant.

2546

11.28

Established AGC Chemicals Trading (Shanghai) Co., Ltd. as a sales base for chemical products centered on fluorine products in Shanghai, China

2548

10.6

Publicly announced the new installation of Fluon®ETFE production equipment at AGC Fluoropolymers UK

AGC Chemicals Europe, Ltd.
AGC Chemicals Europe, Ltd.

2549

1.

Started sales of AsahiGuard E Series, a new type of environmentally-compliant AsahiGuard fluorinated water and oil repellents

Established a fluorine product technical service center in Exton, Pennsylvania

AsahiGuard E-Series ™
AsahiGuard E-Series ™

2552

Consolidated Asahi Glass Urethane Co., Ltd. and Asahi Glass Co., Ltd. to Asahi Glass Co., Ltd.

2554

Established a sales base for fluorine products in Sao Paulo, Brazil

2555

Established a sales base for fluorine products in Guangzhou, China

2556

8.

11.

Announced the 6th production capacity expansion plan (caustic soda, vinyl chloride) of PT Asahimas Chemical of Indonesia

Reached agreement with Petronas Chemicals Group, the parent company, with regard to the acquisition of a 78% holding in its subsidiary, Phu My Plastics & Chemicals Co., Ltd., a vinyl chloride business in Vietnam

Vinyl chloride business in Vietnam
Vinyl chloride business in Vietnam

2557

1.

3.6

3.19

Publicly announced the new installation at Chiba plant of highly efficient manufacturing capability for 1234yf, a next generation, environmentally-compliant refrigerant for automobiles

Established a fluorine product technical service center in Shanghai, China

Succeeded in the development of AMOLEA ™, a new refrigerant for air conditioning equipment that suppresses the impact of global warming to 1/6

Established a sales base for fluorine products in Moscow, Russia

Technical service center in Shanghai
Technical service center in Shanghai

2558

4.8

7.

10.22

Publicly announced a plan to construct a power station at PT Asahimas Chemical in Indonesia (scheduled for operation in 2017)

Established a fluorine product technical service center in Amsterdam, Netherlands

Established a sales base for fluorine products in Chengdu, China

Technical service center in Amsterdam
Technical service center in Amsterdam

2559

    

9.6

Established a fluorine product application development center in Singapore

Acquired Biomeva, biopharmaceutical contract manufacturing organizations in Europe

2560

     

2.22

Acquired CMC Biologics, biopharmaceutical contract development and manufacturing organizations

Acquired Vinythai, Chlor-Alkali business in Southeast Asia