• หน้าหลัก
  • ข้อมูลเอจีซี เคมิคอลส์
  • ข้อมูลโดยสังเขปของเอจีซี เคมิคอลส์

ข้อมูลโดยสังเขปของเอจีซี เคมิคอลส์

เอจีซี กรุ๊ป ได้ขยายกิจการไปสู่ระดับโลกครอบคลุมใน 4 สาขา ได้แก่ ก๊าซ เคมีภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ และเซรามิก กิจการในกลุ่มเคมีภัณฑ์เริ่มต้นครั้งแรกประมาณ 100 ปีก่อนจากการผลิตโซดาแอช ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นกระจกเรียบ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า "เคมีภัณฑ์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อโลก" เรา เอจีซี เคมิคอลส์ คอมพานี ได้เดินหน้านำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะดวกสบายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงเคมีภัณฑ์กลุ่มฟลูออไรด์ประสิทธิภาพสูง

การเปิดตัวธุรกิจเคมีภัณฑ์

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2460

เริ่มผลิตโซดาแอชซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกระจกเรียบที่โรงงานมากิยามาในคิตะคิวชู

รายละเอียดธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายโซดาไฟ สารไวนิลคลอไรด์ วัตถุดิบยูรีเทน ฟลูออโรโพลีเมอร์และฟิล์ม สารกันน้ำและน้ำมัน ตัวกลางและสารออกฤทธิ์จำพวกสารเคมีทางการเกษตรและยา ผลิตภัณฑ์จำพวกไอโอดีน ฯลฯ

ยอดขายสุทธิ

630.8
พันล้านเยน

(ปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564)

กำไรจากการดำเนินงาน

138.8
พันล้านเยน

(ปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564)

จำนวนพนักงาน

8,900

(ปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564)

จำนวบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเอจีซี เคมิคอลส์ กรุ๊ป

ทั่วโลก

23
บริษัท

(ปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564)

เครือข่ายทั่วโลกใน
15 ประเทศ/ภูมิภาค

(ปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564)