• หน้าหลัก
  • ข้อมูลเอจีซี เคมิคอลส์
  • ห่วงโซ่ทางเคมี (ธุรกิจและผลิตภัณฑ์)

ห่วงโซ่ทางเคมี (ธุรกิจและผลิตภัณฑ์)

ในปี พ.ศ.2460 เราเริ่มผลิตโซดาแอชสำหรับการผลิตกระจก ในช่วงหลายสิบปีต่อมา เราได้ขยายกิจการไปในหลายด้านรวมถึงเคมีภัณฑ์ประเภทฟลูออโรและกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์และเคมีภัณฑ์เพื่อการใช้งานเฉพาะด้านรายใหญ่ในตลาดต่างประเทศ ผลลัพธ์ที่ได้คือห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่โดดเด่นเริ่มจากผลิตภัณฑ์พื้นฐานจากอิเล็กโทรลิซิสของน้ำเกลือและขยายไปสู่สารประกอบของฟลูออรีน ประสบการณ์ของเราซึ่งครอบคลุมทุกด้านของการผลิตช่วยให้เรารับรองได้ถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิตและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ขณะที่มีมาตรการครอบคลุมในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์