• หน้าหลัก
  • ข้อมูลเอจีซี เคมิคอลส์
  • สารจากประธานบริษัท

สารจากประธานบริษัท

ในฐานะสมาชิกของเอจีซี กรุ๊ป เราได้เริ่มดำเนินกิจการเคมิคอลส์ คอมพานีเมื่อ 100 ปีก่อนด้วยการผลิตโซดาแอช ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกระจกเรียบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเฉพาะที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายต่อหลายปีเพื่อรับมือและนำเสนอแนวทางต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ โดยเราได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงหลากหลายประเภทซึ่งมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกันไป จนได้เติบโตขึ้นและกลายเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำที่หาตัวจับยากด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มการใช้งาน

ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและความร่วมมือจากทุกฝ่าย เราจะยังเดินหน้าส่งมอบวิสัยทัศน์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ว่า "เคมีภัณฑ์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อโลก" และ "การสร้างโลกที่มั่นคง ปลอดภัย สะดวกสบาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีทางเคมี" เราจะทุ่มเทพละกำลังเพื่อสร้างวิสัยทัศน์นี้ให้เป็นจริงและหวังจะเห็นแรงสนับสนุนจากทุกคนเพื่อบรรลุความพยายามนี้ให้จงได้

มาซาโอะ เนโมโตะ ประธานเคมีคัลส์ คอมพานี