ขอรายละเอียดติดต่อ/เอกสาร

ดูนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเว็บไซต์ได้ที่นี่
・ในบางกรณี เราอาจตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์/โทรสาร
・ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ โกลเด้นวีค และวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เราอาจตอบกลับในวันทำการถัดไปหรือหลังจากนั้น

ฝ่ายคลอร์และอัลคาไล

ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสอบถาม

ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ต่างๆ เช่น โซดาไฟ โซเดียมไบคาร์บอเนต คอสติกโพแทช โพแทสเซียมคาร์บอเนต กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮโปคลอไรต์ และไวนิลคลอไรด์ เรซิน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม

ฝ่ายฟลูออโรโพรดักส์

ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสอบถาม

ฟลูออโรโพลิเมอร์และยาง/ฟิล์ม (Fluon® ETFE/PTFE/PFA/AFLAS®,ฯลฯ), fluoropolymer varnish (LUMIFLON™), สารกันน้ำและน้ำมัน (AsahiGuard E-SERIES ™),เมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออน (Flemion™) และผลิตภัณฑ์สารเคมีฟลูออไรด์อื่นๆ

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสอบถาม

ฟิล์มเรือนกระจก F-CLEAN®

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสอบถาม

สีฟลูออโรเรซิน (Bonnflon), สารเคลือบฟลูออริเนต (Obbligato) และอื่นๆ

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม

ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สารเคมีทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสอบถาม

ตัวกลางสารเคมีทางการเกษตรและสารออกฤทธิ์ต่างๆ

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม

เภสัชภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสอบถาม

ส่วนประกอบเภสัชภัณฑ์สังเคราะห์และตัวกลาง ส่วนประกอบด้านชีวเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม

ฝ่ายก๊าซและตัวทำละลาย

ผลิตภัณฑ์ก๊าซ

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสอบถาม

R-22, R-404A, R-407C, R-134A, SF6 และอื่นๆ

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม

ผลิตภัณฑ์ตัวทำละลาย

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสอบถาม

ตัวทำละลายที่มีองค์ประกอบของฟลูออรีน (Asahiklin AE-3000, AC-6000), ตัวทำละลายที่มีองค์ประกอบของคลอรีน (เมทิลีนคลอไรด์, ไตรคลอโรเอทธิลีน, เปอร์คลอโรเอทธิลีน)และอื่นๆ

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม

ฝ่ายอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสอบถาม

เมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออน (Selemion), hollow fiber membrane style dryer (Sunsep) และอื่นๆ

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสอบถาม

M.S. Gel, Sunsphere, Sunlovely และอื่นๆ

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสอบถาม

สารลดแรงตึงผิวที่มีองค์ประกอบของฟลูออรีน (Surflon), สารเคลือบที่มีองค์ประกอบของฟลูออรีน (SF Coat), chloromethyl styrene และอื่นๆ

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม

การสอบถามเรื่องอื่นๆ

ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสอบถาม

ผลิตภัณฑ์และบริการนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม