ฝ่ายอื่นๆ

ฝ่ายอื่นๆ

The group companies of AGC Chemicals meet the diverse needs of our customers with technological expertise acquired over many years in business areas such as fine chemicals, fine silica and membrane operations.

ฝ่ายอื่นๆ ผลิตภัณฑ์

เซิร์ฟลอน (สารลดแรงตึงผิวฟลูออโร)

เซิร์ฟลอน
(สารลดแรงตึงผิวฟลูออโร)

สารลดแรงตึงผิวที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดแรงตึงผิวในระดับต่ำโดยใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่มีองค์ประกอบที่หลากหลาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ AGC SEIMI CHEMICAL CO., LTD.

คลอโรเมทิลสไตรีน (ซีเอ็มเอส)

คลอโรเมทิลสไตรีน
(ซีเอ็มเอส)

โมโนเมอร์ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาสูงซึ่งมีกลุ่มไวนิลและคลอโรเมทิลในระดับโมเลกุล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ AGC SEIMI CHEMICAL CO., LTD.

เอสเอฟโคท (สารเคลือบฟลูออโร)

เอสเอฟโคท
(สารเคลือบฟลูออโร)

สารเคลือบผิวที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบมีคุณสมบัติกันน้ำและน้ำมันสูงกว่า PTFE ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ AGC SEIMI CHEMICAL CO., LTD.

ซันเซฟ™(ตัวเป่าแห้งใช้ก๊าซแบบเยื่อ)

ซันเซฟ™
(ตัวเป่าแห้งใช้ก๊าซแบบเยื่อ)

ตัวเป่าแห้งที่สะอาดและกะทัดรัดซึ่งใช้เยื่อเส้นใยกลวงทำจากเรซินที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ AGC ENGINEERRING CO., LTD.