ฝ่ายโพลิยูรีเทน

ฝ่ายโพลิยูรีเทน

เราผลิตและจำหน่ายโพลิอีเทอร์โพลิออลส์ซึ่งใช้โพรพิลีนออกไซด์เป็นวัตถุดิบ และใช้ในยูรีเทนเรซินและอื่นๆ เรามีตัวเลือกต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาหลากหลายแบบ เช่น โฟมยูรีเทน อิลาสโทเมอร์ สารยึดติด วัสดุกันรั่ว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

คุณภาพที่เชื่อถือได้สร้างสรรค์จากการผลิตวัตถุดิบแบบครบวงจรซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่หลากหลาย
โพลีโพรลิพิลีนไกลคอล (PPG) เป็นวัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้ในการผลิตโพลียูรีเทน (PU) จากกระบวนการผลิตวัตถุดิบแบบครบวงจรตั้งแต่โพรพิลีนออกไซด์ (PO) ไปจนถึง PPG เราจึงมี PPG คุณภาพสูงซึ่งมีสิ่งเจือปนน้อย นอกจากนี้ เรายังมีพรีโพลิเมอร์ โพลิเมอร์ที่ปรับแต่งด้วยไซเลน และอื่นๆ
เรามีผลิตภัณฑ์มากมายครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย
ด้วยผลิตภัณฑ์โฟม PU หลากหลายแบบของเราที่ใช้เป็นวัสดุฉนวนและเบาะนั่งไปจนถึงสารเคลือบ สารยึดติด สารกันรั่ว และอิลาสโทเมอร์ เราจึงครอบคลุมการใช้งานหลากหลายประเภท อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีการออกแบบสารเร่งปฏิกิริยาที่เยี่ยมยอด เราจึงพัฒนาโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด และมีทางเลือกอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการต่างๆ ของลูกค้า
ด้วยจุดแข็งในเชิงอุตสาหกรรมเคมี เราจึงมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โฟม PU แบบแข็งเป็นวัสดุที่ยอดเยี่ยมในการคงคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนได้เป็นระยะนาน PPG ของเราเหมาะสำหรับโฟม PU แบบเป่าด้วยน้ำ และเรายังสามารถผลิตโฟม PU ที่ปราศจากสารทำให้เกิดฟองไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน(Hydrofluorocarbon blowing agent) สารนี้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูง(GWP) วัสดุก่อสร้างที่มีโฟม PU มีความสามารถในการเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม(Rigid Foam) เพิ่มประสิทธิภาพในการกันความร้อนเมื่อมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศในช่วงหน้าร้อน หรือเมื่อมีการใช้งานเครื่องทำความร้อนในช่วงหน้าหนาว นอกจากนี้ ด้วยการใช้โพลีเมอร์ซิลิโคนที่ปรับแต่งแล้ว จึงทำให้สามารถผลิตสารยาแนวและและสารยึดติด(Sealants and Adhesives)ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งปราศจากไอโซไซยาเนตและสารทำละลาย