ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ฝ่ายชีววิทยาศาสตร์ของเรามีบริการ CMO (รับจ้างผลิตตามสัญญา) สำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เภสัชภัณฑ์ รวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ ภายใต้เงื่อนไข cGMP และสารตัวกลางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก เรายังมีการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆ และการผลิตสารประกอบฟลูออรีนประสิทธิภาพสูงอีกด้วย

รับบริการผลิตสารเคมีทางการเกษตรตามสัญญาและพัฒนาสารประกอบและสารตัวกลางต่างๆ
เราให้บริการแบบเบ็ดเสร็จนับตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการผลิตสารตัวกลางเอพีไอและเอไอด้วยเทคโนโลยีสังเคราะห์ของเรา ด้วยการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เราสามารถให้บริการการผลิตตามสัญญาด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ เรามีโรงงานผลิตหลายแห่งซึ่งมีส่วนช่วยให้สามารถบริหารความเสี่ยงต่างๆได้ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก
รับบริการผลิตยาและพัฒนาเอพีไอและสารตัวกลาง (อินทรีย์สังเคราะห์)
"เราให้บริการการพัฒนายาต้นแบบไปจนถึงการรับจ้างผลิตเอพีไอตามสัญญา (สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม) และตัวกลางด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐานและการรับประกันคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เรายังมีกระบวนการผลิตภายใต้ข้อกำหนดจีเอ็มพีและมีการตรวจสอบตามระเบียบของเอฟดีเอตามความต้องการของลูกค้า"
รับบริการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ (องค์กรการผลิตตามสัญญา)
เอจีซี อาซาฮีกลาส เป็นบริษัทชั้นนำในการรับผลิตตามสัญญาในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ด้วยถังหมักตัวอย่างชีวภาพขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (4,500ลิตร) จากขั้นตอนการวิจัยไปจนถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าเฟสใดๆในทุกโครงการการผลิตชีวเคมีภัณฑ์ของลูกค้าเราให้บริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและประสบการณ์อันช่ำชอง