ฝ่ายคลอร์และอัลคาไล

ฝ่ายคลอร์และอัลคาไล

เอจีซี เคมิคอลส์จำหน่ายผลิตภัณฑ์คลอร์-อัลคาไลที่มีส่วนประกอบของคอสติกโซดาและอนุพันฑ์คลอรีนซึ่งได้จากกระบวนการอิเล็กโตรลิซิส นอกจากเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารเคมีหลายประเภทแล้ว ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการดำรงชีวิตของเรา

ผู้ผลิตโซดาไฟอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากการถือครองส่วนแบ่งตลาดระดับสูงในญี่ปุ่นแล้ว การพัฒนาการในตลาดต่างประเทศทางเราก็ได้เริ่ม โดยดำเนินการผลิตโรงงานอิเล็กโทรลิซิสในประเทศไทยในช่วงปีค.ศ. 1960 และอินโดนีเซียในช่วงปีค.ศ. 1980 และปัจจุบันเราได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตโซดาไฟอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวม เราจึงได้เพิ่มความแข็งแกร่งของกิจการในอินโดนีเซีย และในปี 2557 เราได้จับมือกับผู้ผลิตพีวีซีรายใหญ่ของเวียดนาม
กระบวนการอิเล็กโทรลิซิสที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก
เราผลิตโซดาไฟและคลอรีนด้วยกระบวนการอิออนเอ็กเช้นจ์เมมเบรนโดยใช้ "เฟลมิออน" เยื่อชนิดแลกเปลี่ยนประจุแบบฟลูออไรด์ที่บริษัทเราพัฒนาขึ้นมา กระบวนการเยื่อชนิดแลกเปลี่ยนประจุไม่เพียงแต่ปราศจากสารอันตรายเท่านั้น แต่ยังประหยัดพลังงานและถือเป็นกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับกระบวนการทื่ใช้ปรอทและใช้ไดอะแฟรมแบบเดิมซึ่งต้องใช้แร่ใยหิน
นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของเรา
โซดาไฟและคลอรีนซึ่งผลิตขึ้นจากกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสของน้ำเกลือ เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานในอุตสาหกรรมเคมี และยังเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในเคมีภัณฑ์หลากหลายประเภท โซเดียมไฮโปคลอไรต์ซึ่งผลิตจากโซดาไฟและคลอรีน ใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อในระบบน้ำและระบายน้ำทิ้งซึ่งถือเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมสังคมของเรา อีกทั้งโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งผลิตจากโซดาไฟ ยังถูกนำไปใช้ในงานหลากหลายประเภทที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเรา เช่น เป็นผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ อาทิ น้ำยาล้างไตเทียม วัตถุเจือปนอาหาร เช่น สารที่ทำให้ขึ้นฟู และวัตถุดิบสารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์อาบน้ำ

ฝ่ายคลอร์และอัลคาไล ผลิตภัณฑ์

โซดาไฟ

ผลิตภัณฑ์อัลคาไลน์ซึ่งผลิตโดยผ่านกระบวนการอิเล็กโตรลิสิสของสารละลายโซเดียมคลอไรด์

คอสติก โพแทช

ผลิตภัณฑ์อัลคาไลน์ซึ่งผ่านกระบวนการอิเล็กโตรลิสิสของสารโพแทสเซียมคลอไรด์

โพแทสเซียมคาร์บอเนต

ใช้ในการผลิตกระจก (หลอดรังสีแคโทด กระจกแว่นตา) สบู่ น้ำละลายด่าง การถ่ายภาพ เกลือโพแทสเซียม และอื่นๆ

กรดไฮโดรคลอริก

ผลิตภัณฑ์กรดความเข้มข้นสูงที่ใช้งานได้หลากหลาย

ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์

วัตถุดิบสำหรับโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)

โพลีไวนิลคลอไรด์

ด้วยเหตุที่เป็นวัตถุดิบพลาสติกทั่วไป จึงมีการใช้งานหลากหลายด้าน เช่น งานวิศวกรรม และงานก่อสร้าง ที่พักอาศัย และวัสดุบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

เอพิคลอโรไฮดริน

ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบอิพ็อกซีเรซิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ KASHIMA CHEMICAL CO., LTD.