Fluon® ETFE

Fluon® ETFE เป็นฟลูออโรโพลิเมอร์ที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ และมีสมบัติทางกายภาพที่ดีเยี่ยมของเรซิน ETFE เช่น ทนความร้อนและมีสมบัติเชิงกล เอจีซี เคมิคอลส์เป็นผู้ผลิต ETFE รายใหญ่สุดของโลก

Fluon® ETFE การทำงานและคุณสมบัติ

การอัดลงในแม่พิมพ์ได้หลากหลาย

การอัดขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูป และการเคลือบสีฝุ่นโดยใช้ ETFE สามารถทำได้เหมือนกับเทอร์โมพลาสติกเรซินทั่วไป โดยคุณลักษณะภายในของฟลูออโรโพลิเมอร์ไม่เปลี่ยนแปลงไป การสร้างชั้นฟิล์ม การซีลด้วยความร้อน การประกอบด้วยยางและกระบวนการขั้นทุติยภูมิต่างๆ ก็สามารถทำได้

ทนความร้อน

สามารถรักษาคุณสมบัติไฟฟ้าเชิงกลคงที่ไว้ได้ที่อุณหภูมิหลายระดับตั้งแต่ -200 - +180℃ สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ที่อุณหภูมิ 150℃

ทนต่อสารเคมี

ทนต่อสารเคมีแทบทุกชนิดรวมถึงกรดแก่และด่างแก่ ได้ดีเยี่ยม

Fluon® ETFE การใช้งาน

คุณลักษณะของ Fluon®ETFE มีคุณประโยชน์ที่เหนือกว่า ทั้งด้านการลดต้นทุนเมื่อเทียบกับการใช้ฟลูออโรโพลิเมอร์อื่นๆ หรือประสิทธิภาพที่มากขึ้นเมื่อใช้แทนสารแบบเดิม

Fluon® ETFE การใช้งาน

แนะนำการใช้งานหลักๆ ของ Fluon®ETFE

สายไฟและสายเคเบิล

สายไฟและสายเคเบิล

เนื่องด้วยคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าและความเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยมในอุณหภูมิหลายระดับ และความแข็งแกร่งเชิงกลที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทนทานต่อการโค้งงอ Fluon®ETFE จึงเหมาะใช้เป็นสารเคลือบสายไฟและสายเคเบิล

หลอด

หลอด

หลอดที่ทำจาก Fluon® ETFE เหมาะสำหรับการขนส่งของเหลวที่มีความหนืดสูง เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ยึดติดและมีความเรียบของผิวแม่พิมพ์ภายใน

การบุและการเคลือบ

การบุและการเคลือบ

Fluon®ETFE เมื่อใช้เป็นสารบุหรือสารเคลือบชั้นด้านใน จะทนทานต่อสารเคมีส่วนใหญ่ (กรด ด่าง ตัวทำละลาย ฯลฯ) และยังคงประสิทธิภาพเมื่อใช้งานในสภาพที่อุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่ำลง หรือมีแรงดัน

Fluon® ETFE รายการผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์มีเกรดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทแม่พิมพ์ที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์แต่ละเกรด โปรดติดต่อเรา

Fluon® รายการผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

เรายินดีหากลูกค้าขอตัวอย่างและคำปรึกษาเกี่ยวกับการเริ่มใช้งานและการยืนยันความถูกต้อง