ข้อมูลผลิตภัณฑ์ - ค้นหาโดยหมวดหมู่

รายการ สารเคลือบกันคราบเปื้อน ผลการค้นหา

เนื่องจากแรงตึงผิวของตัวกลางที่ใช้ฟลูออโรโพลิเมอร์นั้นลดลงมาก จึงให้ "การกันน้ำและน้ำมัน" กับตัวกลางหลายประเภท และยังใช้ในสารเคลือบกันคราบ เรามีผลิตภัณฑ์ที่มี "ความคงทนสูง" และ "ความลื่นสูง" ด้วย