สารตัวกลาง C6

สารตัวกลาง C6 ที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบเป็นสารตัวกลางที่เป็นวัตถุดิบสำหรับะสารลดแรงตึงผิวที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ และสารกันน้ำ สารตัวกลาง C6 ที่มีส่วนประกอบของฟลูออรีนของเอจีซี อาซาฮี กลาส สามารถใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบหลากหลายประเภท

สารตัวกลาง C6 การทำงานและคุณสมบัติ

คุณภาพสูง

เอจีซี อาซาฮี กลาสสามารถผลิตตัวกลางที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากเรามีระบบการผลิตแบบครบวงจรที่ใช้ฟลูออไรต์และเทคโนโลยีการสังเคราะห์สารอินทรีย์และการทำให้บริสุทธิ์อันทันสมัย

สารตัวกลาง C6 การใช้งาน

ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับสารลดแรงตึงผิวที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ และสารกันน้ำที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ

สารตัวกลาง C6 การใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานจริงของลูกค้าทั่วโลก

วัตถุดิบสำหรับสารลดแรงตึงผิวที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ

วัตถุดิบสำหรับสารลดแรงตึงผิวที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ

สารตัวกลาง C6 ที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับสารลดแรงตึงผิวที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ

วัตถุดิบสำหรับสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในโฟมดับเพลิงที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ

วัตถุดิบสำหรับสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในโฟมดับเพลิงที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ

สารตัวกลาง C6 ที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบยังใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับสารลดแรงตึงผิวที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบซึ่งใช้ในโฟมดับเพลิง

วัตถุดิบสำหรับสารกันน้ำที่ใช้ในกับตัวกลางหลากหลายประเภท

วัตถุดิบสำหรับสารกันน้ำที่ใช้ในกับตัวกลางหลากหลายประเภท

สารตัวกลาง C6 ที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบยังใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับสารกันน้ำที่ใช้กับตัวกลางหลากหลายประเภท

สารตัวกลาง C6

ชื่อผลิตภัณฑ์สารประกอบสูตรโมเลกุลสูตรโครงสร้างCas No.สมบัติทะเบียน
C6TLperfluorohexyl IodideC6F13IF(CF2)6I355-43-1MW:445.94 b.p.:117℃ m.p.:-45℃ d20:2.06 irritantEINECS:206-586-6 TSCA:listed ENCS:2-90
C6EI2-(perfluorohexyl)ethyl IodideC8H4F13IF(CF2)6CH2CH2I2043-57-4MW:474.00 b.p.:178-180℃ m.p.:20.5℃ d25:1.91EINECS:218-056-1 TSCA:listed ENCS:2-4010
C6FMA2-(perfluorohexyl)ethyl methacrylateC12H9F13O2F(CF2)6CH2CH2OCOC(CH3)=CH22144-53-8MW:432.17 b.p.:92℃/8mHg f.p.:122℃ d25:1.50 combustibleEINECS:218-407-9 TSCA:listed ENCS:2-3492
อื่นๆอื่นๆโปรดติดต่อเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

เรายินดีหากลูกค้าขอตัวอย่างและคำปรึกษาเกี่ยวกับการเริ่มใช้งานและการยืนยันความถูกต้อง